Deutsch

Sales Development Representative – Dutch

Over de rol

We zijn op zoek naar een extraverte, gemotiveerde persoon om ons verkoopteam in Berlijn te versterken. Als Sales Development Representative onderzoek je potentiële klanten, maak je contact met prospects en onderwijs je prospects en kwalificeer je leads. De ideale kandidaat is enthousiast om aan de telefoon te zijn en blinkt uit in het opbouwen van relaties met onze Nederlandstalige klanten. NinjaOne is een snel bedrijf dat op zoek is naar kandidaten die ons kunnen helpen ons succesvolle bedrijf verder te laten groeien.

Locatie- Berlijn, Duitsland

Wat je gaat doen

 • Het gebruik van uitzonderlijke consultatieve telefonische vaardigheden, waaronder het vermogen om duidelijk te communiceren, actief te luisteren, te inspireren, vertrouwen te projecteren en bezwaren te overwinnen
 • Onderzoeken, documenteren en onderhouden van relevante contactgegevens voor bestaande contactpersonen in Salesforce
 • Salesforce gebruiken om ervoor te zorgen dat activiteiten correct worden gedocumenteerd, kansen nauwkeurig worden voorspeld en informatie over de verkoopkans op de juiste manier wordt gecommuniceerd
 • Breng enthousiasme en energie

Over jou

 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Je bent een energieke, zelfstarter die graag werkt in een internationale omgeving
 • Je hebt volledige professionele beheersing van het Nederlands en Englisch
 • U spreekt meerdere talen (voorkeur)
 • Je hebt ervaring met het verkopen van technologische oplossingen
 • U hebt een bewezen staat van dienst in het behalen van minimale uitgaande oproepdoelen en/of oproeptijddoelen
 • Je bent georganiseerd en detailgericht met grondige opvolgingsvaardigheden
 • Je bent bedreven in technologie
 • Je bent in staat om te multitasken met verschillende tools, onafhankelijk te werken en taken te prioriteren

Over ons

NinjaOne is een toonaangevende uniforme IT-oplossing die de manier waarop IT werkt vereenvoudigt. Met NinjaOne kunnen IT-teams al hun taken automatiseren, beheren en herstellen binnen één modern, intuïtief platform, waardoor de efficiëntie van technici en de productiviteit van gebruikers worden verbeterd. NinjaOne ondersteunt meer dan 6.000 IT-afdelingen en managed service providers over de hele wereld en staat consequent op nummer 1 voor zijn klantenservice van wereldklasse. NinjaOne is de afgelopen 3 jaar erkend als de best beoordeelde software in zijn categorie op G2 en Gartner Digital Markets. Lees hier meer over NinjaOne: www.ninjaOne.com

Waar u dol op zult zijn

 • Persoonlijk en professioneel groeien met een van de snelst groeiende bedrijven
 • Uw vaardigheden ontwikkelen via ons gerenommeerde trainingsplatform
 • Een concurrerende vergoeding ontvangen
 • Samenwerken met een nieuwsgierig, vriendelijk, internationaal en intercultureel personeelsbestand
 • Genieten van uw werkomgeving met zijn locatie in het hart van Berlijn, direct aan de AlexanderPlatz (dicht bij alle transit)

Heb je al interesse? We leren je graag kennen! Volg de link en dien uw aanvraag in. We kunnen niet wachten om je te zien op NinjaOne.

About the Role

We are looking for an outgoing, self-motivated individual to join our sales team in Berlin. As a Sales Development Representative, you will research potential clients, connect with and educate prospects and qualify leads. The ideal candidate is excited to be on the phone and excels at building relationships with our Dutch-speaking customers. NinjaOne is a fast-paced company looking for candidates that can help us continue to grow our successful business.

Location- Berlin, Germany

What You’ll be Doing

 • Employing exceptional consultative phone skills, including the ability to communicate clearly, actively listen, inspire, project confidence, and overcome objections
 • Researching, documenting, and maintaining relevant contact information for existing contacts in Salesforce
 • Utilizing Salesforce to ensure activities are documented properly, opportunities are forecasted accurately, and information regarding the opportunity is communicated appropriately
 • Bring enthusiasm and energy

About You

 • You have excellent written and verbal communication skills
 • You are an energetic, self-starter who enjoys working in an international environment
 • You have full professional proficiency in Dutch and English
 • You speak multiple languages (preferred)
 • You have experience in selling technology solutions
 • You have a proven record of meeting minimum outbound call targets and/or call time goals
 • You are organized and detail-oriented with thorough follow-up skills
 • You are proficient with technology
 • You are able to multi-task with several tools, work independently, and prioritize tasks

About Us

NinjaOne is a leading unified IT operations solution that simplifies the way IT works. With NinjaOne, IT teams can automate, manage, and remediate all their tasks within one modern, intuitive platform, improving technician efficiency and user productivity. NinjaOne supports over 6,000 IT departments and managed service providers around the world, and is consistently ranked #1 for its world-class customer support. NinjaOne has been recognized as the best rated software in its category on G2 and Gartner Digital Markets for the past 3 years. Learn more about NinjaOne here: www.ninjaOne.com

What You’ll Love

 • Growing personally and professionally with one of the fastest growing companies
 • Developing your skills through our renowned training platform
 • Receiving competitive compensation
 • Collaborating with a curious, kind, international and intercultural workforce
 • Enjoying your work environment with its location in the heart of Berlin, directly at the AlexanderPlatz (close to all transit)

Are you already interested? We would love to get to know you! Follow the link and submit your application. We can’t wait to see you at NinjaOne.

NinjaOne is the world’s first security centric remote monitoring and management platform. Ninja touts an amazing user experience, 360-degree monitoring, an IT marketplace and tight integrations with products used by MSPs as well as IT professionals.

Follow Us on Facebook